Bia Bochka

Sản phẩm Bia Bochka chai – BOC03

Hãng bia     Bochka Dạng thành phẩm     Đóng chai Dung tích(ml)     500

Sản phẩm Bia Bochka vàng xanh lon 500ml – BOC02

Hãng bia     Bochka Dạng thành phẩm     Đóng lon Dung tích(ml)     500

Sản phẩm Bia Bochka vàng lon 500ml – BOC01

Hãng bia     Bochka Dạng thành phẩm     Đóng lon Dung tích(ml)     500