Bia Halida

Sản phẩm Bia Halida Chai 330ml – HAL03

Dung tích: 330ml Độ cồn: 5% thể tích Đóng gói: 24 chai/ két Thành phần Nước, mạch nha, hoa bia Sản xuất Nhà máy bia

Sản phẩm Bia Halida Lon 500ml – HAL02

Dung tích: 500ml Độ cồn: 4.5% thể tích Đóng gói: 24 lon/ thùng carton Thành phần: Nước, mạch nha, hoa bia Sản xuất: Nhà máy

Sản phẩm Bia tươi Halida Draught Master – HAL01

Dung tích 20l/ keg Độ cồn: 4.5% thể tích Đóng gói: 01keg/ carton Thành phần Nước, mạch nha, hoa bia Sản xuất: Nhà máy bia