Bia Sài Gòn

Sản phẩm Bia Saigon Special – BSG03

Chủng loại sản phẩm: Bia Lager. Độ cồn: 4.9% thể tích. Dung tích: 330ml. Thành phần: Nước, Malt, Hops. Bao bì: đóng trong chai thủy

Sản phẩm Bia Saigon Export – BSG02

Độ cồn: 4.9% thể tích. Dung tích: 355ml. Thành phần: Nước, Malt, Gạo Hops. Bao bì: đóng trong chai thủy tinh màu nâu, 20 chai/két

Sản phẩm Bia Saigon Lager – BSG01

Chủng loại sản phẩm: Bia Lager. Độ cồn: 4.3% thể tích. Dung tích: 450ml. Thành phần: Nước, Malt, Gạo Hops. Bao bì: đóng trong chai