Bia San Miguel

Sản phẩm Bia San Miguel xanh Chai 330ml – BSM03

Hãng bia     San miguel Dạng thành phẩm     Đóng lon Xuất xứ     Việt Nam

Sản phẩm Bia San Miguel vàng Chai 330ml – BSM02

Hãng bia     San miguel Dạng thành phẩm     Đóng lon Xuất xứ     Việt Nam

Sản phẩm Bia San Miguel Chai 500ml – BSM01