Bia Tiger

Sản phẩm Bia Tiger Chai 640ml – BTIG03

Hãng bia     Tiger Dạng thành phẩm     Đóng chai Dung tích(ml)     330 Xuất xứ     Vn

Sản phẩm Bia Tiger Chai 330ml – BTIG02

Hãng bia     Tiger Dạng thành phẩm     Đóng chai Dung tích(ml)     330 Xuất xứ     Vn

Sản phẩm Bia Tiger Lon 330ml – BTIG01

Hãng bia     Tiger Dạng thành phẩm     Đóng lon Dung tích(ml)     330 Xuất xứ     Singapore