Sản phẩm rượu King of Diamond XO – BRA02

king of diamond Sản phẩm rượu King of Diamond XO   BRA02

DUNG TÍCH     0.75 L
• NỒNG ĐỘ     40 %
• QUY CÁCH (chai/thùng)     12.0
• XUẤT XỨ     ( Pháp )
• THÀNH PHẦN     Dịch ép trái nho nguyên chất lên men và qua chưng cất.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>