Sản phẩm rượu Remy Martin X.O – COG01

102 12 Sản phẩm rượu Remy Martin X.O   COG01

Rémy Martin XO Excellence là loại dùng cho người muốn thưởng thức điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Để thưởng thức loại này với hương vị đặc trưng và sự đậm đà, chúng ta có thể uống trực tiếp, không pha. Xuất xứ từ Pháp, dung tích 700ml độ cồn: 40°.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>