Bia Bitburger

Sản phẩm Bia Bitburger Chai 330ml – BIT03

Hãng bia:    Bitburger Dạng thành phẩm: Đóng chai Dung tích(ml)     330 Xuất xứ: Đức Bia đắng Bitburger của Đức có màu vàng tươi, mát

Sản phẩm Bia Bitburger Lon 500ml – BIT02

Hãng bia:    Bitburger Dạng thành phẩm: Đóng lon Dung tích(ml)     500 Xuất xứ: Đức Bia đắng Bitburger của Đức có màu vàng tươi, mát

Sản phẩm Bia Bitburger Bom 5 Lít – BIT01

Hãng bia:    Bitburger Dạng thành phẩm: Đóng bom Dung tích(ml)     5000 Xuất xứ: Đức Bia đắng Bitburger của Đức có màu vàng tươi, mát