Brandy

Sản phẩm rượu Opera XO – BRA03

Được sản xuất từ Brandy nho nguyên chất đã được giữ trên 1 năm trong các thùng gỗ nhập khẩu từ Pháp. Là đồ uống

Sản phẩm rượu King of Diamond XO – BRA02

king-of-diamond

DUNG TÍCH     0.75 L • NỒNG ĐỘ     40 % • QUY CÁCH (chai/thùng)     12.0 • XUẤT XỨ     ( Pháp ) •

Sản phẩm rượu De Valcourt VSOP – BRA01

Được sản xuất từ De Valcourt VSOP  nho nguyên chất đã được giữ trên 1 năm trong các thùng gỗ nhập khẩu từ Pháp. Là