rượu Opera XO

Sản phẩm rượu Opera XO – BRA03

Được sản xuất từ Brandy nho nguyên chất đã được giữ trên 1 năm trong các thùng gỗ nhập khẩu từ Pháp. Là đồ uống